LAST MINUTE
مایلید برای امشب رزرو کنید؟ نرخ های انحصاری ما را ببینید!
+41 (0) 22 716 57 00 appel immédiat

بدنسازی

بدنسازی برای روی فرم آمدن

آیا مایلید قبل از یک شب خوب روی فرم بیایید؟ سالن بدنسازی در اختیار شماست! این سالن به دستگاه های تقویت عضلات و کاردیو مجهز بوده و مختص مشتریان هتل می باشد…

ساعات کار