+41 (0) 22 716 57 00 appel immédiat

منو ها و غذاها

برای نهاری لذیذ یا غذای کاری در محیطی دنج

برای کشف استعدادهای سرآشپز و پرسنل آشپزخانه

گوشه ای از ایتالیا

برای لذت بردن از غذای خود در اتاق و در آرامش کامل

برای کسانی که در هر زمانی از روز می خواهند از غذای خود لذت ببرند

For lunch or dinner on Saturday and Sunday