+41 (0) 22 716 57 00 appel immédiat

آشپزخانه و پرسنل آن

آشپزی با عشق

عشق دیدن درخشش چشمان شما هنگام صرف غذا…

این عشق است که همه روزه سرآشپز مستعد رستوران برونو مارشال Bruno Marchalو کمک آشپز او فلوریان گوبرFlorian Gobert و کل پرسنل آشپزخانه را انگیزه می دهد.

در این مکان محصولات تازه و طبیعی را با طعمی ظریف چشیده و دسرهای لذیذ تهیه شده توسط قناد رستوران را نوش جان می کنید.

میز خود را رزرو کنید