+41 (0) 22 716 57 00 appel immédiat

پرسنل

در هر ساعتی از شبانه روز، لحظات آرامش بخشی را گذرانده و ازساعت 18 به بعد در طول هفته از موسیقی زنده لذت ببرید (غیر از ماه‌های ژوئیه و اوت).

ژوهان ودی Johan Vedy، بارمن

از شمادعوت می کنم که آشپزی من را امتحان کرده تا طعم واقعی غذاها و ارجحیت دادن به آن را تجربه کنید.

برونو مارشال Bruno Marchal، سرآشپز

"۷ روز هفته ۲۴24 ساعته با لبخند پذیرای شما بوده و اقامت فراموش نشدنی را برای شما تدارک می بینیم."

خوزه دومینگزGuillaume Colin، مدیر پذیرش

"من و کارکنان دیگربه شما تضمین می‌کنیم که پذیرایی از شما در مکانی خوشایند و راحت و بی نهایت پاکیزه انجام بگیرد ."

مارلن استودرMarlène Studer، مدیر خدمه هتل

کلیه کارکنان هتل بریستول پذیرایی گرم و منحصر به فردی را برایتان تدارک می‌بینند