+41 (0) 22 716 57 00 appel immédiat

انتقال یک میراث

در طول زمان، هتل بریستول ژنو هویتی نهفته از کیفیتی عالی را برای خود رقم زده است.

این هتل که بنایش از سال۱۸۵۱ بر روی زمین استحکامات قدیمی ساخته شد، یکی از باشکوه ترین عمارات میدان مون بلان Mont-Blanc در ژنو می باشد. این عمارت در سال۱۸۹۶ به پانسیون روت Pension Roth واگذار شد و بعد به همت خانواده لوپن Leppin که تقریبا سه چهارم قرن صاحب ملک بود توانست به یک هتل عالی رتبه تبدیل شود.

در سال ۱۹۷۲، خانواده لوپنLeppin بریستول را به کنت گی دو ژاکلو دو بواروره Guy de Jacquelot-du-Boisrouvrayفروخت، این هتل امروز هم هنوز در دست این خانواده است که به استقلال آن که برای مشتریانمان ارزش زیادی دارد منجر شده است.