+41 (0) 22 716 57 00 appel immédiat

تحولی پایدار

برای آسایش بیشتر مشتریان، هتل بریستول از سال ۱۹۸۱، به نوسازی عمارت اقدام کرده است.۳۰ اتاق اضافی، یک رستوران که اکنون یکی از بهترین های ژنو است، یک پیانو بارمعروف و یک مرکز تندرستی خاص مشتریان هتل در آن احداث شده اند.

در سال ۲۰۱۶، ۹ اتاق به نام “لیدیز فرست” «Ladies First»، برای بانوان اضافه شده و سالن سمینار و جشن کاملا نوسازی شد.