LAST MINUTE
مایلید برای امشب رزرو کنید؟ نرخ های انحصاری ما را ببینید!
+41 (0) 22 716 57 00 appel immédiat

تاریخ ورود
ماه 7

تاریخ خروج
ماه 14
فرد (افراد) بزرگسال (ها)
خردسال (خردسالان) ۲ تا ۶ سال
نوزاد (ها) ۰ تا ۱ سال
گارانتی ارتقای رده اتاق در صورت رزرواسیون روی سایت هتل

موجود است

موجود به صورت محدود

محدودیت (مثال : حداقل ۲ شب)

موجود نیست

موجود است

موجود به صورت محدود

محدودیت (مثال : حداقل ۲ شب)

موجود نیست

  • Perfect hamed h
  • Location, Style, comfort and elegance Z7827XElouisc
  • Wow! Just absolutely amazing laura509072
  • Very Good juppj85

تاریخ ورود

تاریخ خروج

فرد (افراد) بزرگسال (ها)

خردسال (خردسالان) ۲ تا ۶ سال

نوزاد (ها) ۰ تا ۱ سال

گارانتی ارتقای رده در صورت رزرواسیون روی سایت هتل
  • Perfect hamed h
  • Location, Style, comfort and elegance Z7827XElouisc
  • Wow! Just absolutely amazing laura509072
  • Very Good juppj85

اتاق ها

فضا دار و شیک

اطلاعات بیشتر

لیدیز فرست Ladies First

دربریستول، آسایش جلایی زنانه به خود می گیرد!

چه برای کارو چه برای تفریح به ژنو آمده باشید، اقامتی بیادماندنی را در یکی از اتاق های جدید لیدیز فرست «Ladies First» هتل بریستول که مخصوص آسایش شما طراحی شده است سپری کنید.

اطلاعات بیشتر

رستوران

کیفیت و تعادل

اطلاعات بیشتر

GENEVA’S BEST DEAL

اطلاعات بیشتر

BED & BREAKFAST PACKAGE

اطلاعات بیشتر

مرکزتندرستی

بیداری حواس

اطلاعات بیشتر
2 hotels in Geneva, 2 experiences, same philosophy