LAST MINUTE
مایلید برای امشب رزرو کنید؟ نرخ های انحصاری ما را ببینید!
+41 (0) 22 716 57 00 appel immédiat
Travellers Choice 2020

تاریخ ورود
ماه 7

تاریخ خروج
ماه 14
فرد (افراد) بزرگسال (ها)
خردسال (خردسالان) ۲ تا ۶ سال
نوزاد (ها) ۰ تا ۱ سال
گارانتی ارتقای رده اتاق در صورت رزرواسیون روی سایت هتل

موجود است

موجود به صورت محدود

محدودیت (مثال : حداقل ۲ شب)

موجود نیست

موجود است

موجود به صورت محدود

محدودیت (مثال : حداقل ۲ شب)

موجود نیست

  • Superb hotel Matthew303
  • Great hotel ulfgradin
  • Perfect hotel laphotogtravelover
  • Excellent hotel ickatanet2018

تاریخ ورود

تاریخ خروج

فرد (افراد) بزرگسال (ها)

خردسال (خردسالان) ۲ تا ۶ سال

نوزاد (ها) ۰ تا ۱ سال

گارانتی ارتقای رده در صورت رزرواسیون روی سایت هتل
  • Superb hotel Matthew303
  • Great hotel ulfgradin
  • Perfect hotel laphotogtravelover
  • Excellent hotel ickatanet2018
Until December 6th, get a free room night on us for the first CHF 275.- purchased on our hotel vouchers اطلاعات بیشتر
COVID-19 Our commitment to our guests اطلاعات بیشتر

اتاق ها

فضا دار و شیک

اطلاعات بیشتر

لیدیز فرست Ladies First

دربریستول، آسایش جلایی زنانه به خود می گیرد!

چه برای کارو چه برای تفریح به ژنو آمده باشید، اقامتی بیادماندنی را در یکی از اتاق های جدید لیدیز فرست «Ladies First» هتل بریستول که مخصوص آسایش شما طراحی شده است سپری کنید.

اطلاعات بیشتر

رستوران

کیفیت و تعادل

اطلاعات بیشتر

Stay-safe package – Breakfast & upgrade included

اطلاعات بیشتر

Prepay & save up 15%

اطلاعات بیشتر

مرکزتندرستی

بیداری حواس

اطلاعات بیشتر
2 hotels in Geneva, 2 experiences, same philosophy