+41 (0) 22 716 57 00 appel immédiat

بار

جایی برای لذت بردن

می توانید قهوه یا چایی صبح خود را در این مکان آرام و زیبا صرف کنید… یا لحظه ای برای استراحت بعد از ظهر را دربطن شهر ژنو در آن بگذرانید…

تنها آدرس ما : بار هتل بریستول

پیانو بار

چه لذتی بالاتر از این که شب خود را با صرف یک لیوان شراب، ویسکی یا کوکتل آغاز کرده و همزمان به پیانو گوش دهید؟ بارمن محبوب شمابا بهترین مشروبات، عرقیجات ومنتخبی از نوشیدنی های غیر الکلی پذیرای شماست.

سرویس غذا ۷/۷

۷ روز هفته، بارمنتخبی از پیش غذا، غذا وساندویچ ها را برای اشتهاهای بزرگ و کوچک عرضه می کند.

برای بعد از یک روز کاری آشنا شوید با فهرست نوشیدنیها و خوراکی های پیشنهادی Afterwork suggestions