+41 (0) 22 716 57 00 appel immédiat

خارق العاده

بندر ژنو، فواره آب و همچنین اسکله های پر از گل آن را می توانید پای پیاده بازدید کنید. برای شگفتی بیشتر، می توانید با سگوی به دیداراز بخش قدیمی شهربروید.

با گردش در میان تاکستان ها در ۲۰ دقیقه ای شهر، با میراث ارزشمند حومه و طبیعت شهر ژنو آشنا شوید.